May 28, 2023

ที่ดิน

ตำบล ออนใต้  อำเภอ  สันกำแพง  จังหวัด เชียงใหม่  เนื้อที่  4 ไร่ 3 งาน 8.0 ตารางวาขายเหมา 6.5 ล้านบาท
ที่ดินแบ่งขายแปลงละ 100 ตารางวา มีอยู่สามแปลงจะซื้อแยกแปลงหรือเหมารวมทั้งสามแปลงก็ได้ อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โรงพยาบาลสันทราย เดินทางสะดวกเป็นโครงการจัดสรร มีถนน ไฟฟ้า น้ำประปา พร้อมสำหรับสร้างที่อยู่อาศัยได้ทันที ขายถูก เพียงตารางวาละ 10,000...
ที่ดินเปล่าแปลงสวย หน้ากว้างประมาณ 45 เมตร ลึก 35 เมตร พร้อมสาธารณูประโภค ถนน น้ำประปา ไฟฟ้า พร้อมสร้างที่อยู่อาศัย อยู่ไม่ไกลจาก ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด...