May 26, 2023

Month: February 2023

ที่ดินเปล่าเป็นที่นาติดกับถนนสายสันกำแพงเชียงใหม่ไม่ออนที่ดินแปลงนี้ปัจจุบันเป็นที่นามีการทำนาอยู่เป็นปกติมีน้ำอุดมสมบูรณ์ ที่ดินแปลงนี้เหมาะกับการสร้างโกดังเก็บสินค้าหรืออาคารพาณิชย์หรือจะแบ่งแปลงสร้างบ้านขายก็ยังได้ อยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลสันกำแพงสำหรับผู้สนใจหรือนายทุนที่ต้องการซื้อไว้เก่งกำไร ราคาที่ยังไม่สูงมากรีบตัดสินใจก่อนที่จะขึ้นราคาหรือก่อนที่นายทุนจีนจะซื้อตัดหน้าไปรีบรีบหน่อยนะครับ